Navigation
Navigation
Vore kirker...
Nr. Næraa
Bederslev
Uggerslev
Nr. Højrup
Kirkekor
Kirkekor
Menighedsråd
Nr. Næraa menighedsråd
Bederslev menighedsråd
Uggerslev menighedsråd
Nr. Højrup menighedsråd
Kirkepersonale
Nr. Næraa kirkepersonale
Bederslev kirkepersonale
Uggerslev kirkepersonale
Nr. Højrup kirkepersonale
Hvad gør man ved...
fødsel..
dåb og/eller navngivning..
konfirmation..
vielse eller velsignelse..
navneændring..
dødsfald..
Nr. Nærå kirke

Hovedfolder: Nrnaeraa.jpgFra biskop Jacob Madsens visitatsbog:

Kaldes i en gammel pergamentsbog ”Niærthug” år 1282
Jeg visiterede år 1590, d. 3. marts (en tirsdag) kl. 9 om formiddagen; jeg drog fra Hr. Laurits bryllup i Agernæs mandag d. 2.
Hr. Chresten Andersen fra Odense, 60 år gammel, præst her i 36 år; blev ordineret kappelan til Vor Frue i Odense, da Mester Christoffer Gral sammesteds blev ordineret til sognepræst. Hans hustru Abelone, en gammel kvinde, født i sognet, gift 2. gang; med den første mand, Hr. Niels Stær, 3 børn; med Hr. Christen 8. Hr. Niels i Søndersø er den ældste søn, de andre er ingen nytte til (til hans store sorg).
Han talte over Markusevangeliet kap . 16: Gå ud i alverden og forkynd osv.: 1) Hvor langt Kristi lidelse strækker sig; 2) på hvilken måde den tilbydes; 3) hvem; 4) de, som tager imod dens nytte, de som ikke(har gavn) deraf. Jesus Kristus meste delen af hvert afsnit; ikke dårligt.

Degnen Elias, fynbo, tunghør. Begge godt skudsmål. Kirken: tårnet (meget dårligt på tårnet), med bly over søndersiden over koret. 2 nogenlunde klokker. Nye stole og prædikestol lukket mod koret. Mourits Podebusk og frues våben på, ligeså på hans og hendes stole; ellers står der på karlestolene ”M.P.” og på Kvindestolene ”M.S.”. Hvælvinger 4. [Alter]tavlen den korsfæstede Kristus med apostlene på fløjene. Uforgyldt sølvkalk og disk. Onde messeklæder [nok for katolske, måske blot i dårlig stand]. [Døbe]fonten i koret. Kirkegårdsmuren er god. Laden nogenlunde. Ingen herregårde.
Tre møller: Hol mølle, 2 kværne, Mourits podebusks; og en som hedder Ringe Mølle, 2 kværne. Erik Hardenberg Bredstrup Mølle, 1 kværn. – 2 Vejrmøller. Ingen åer, søer eller skove.

Visiterede 1596 d. 4. August. Sognefolket havde klaget over at afdøde Mourits Podebusk havde ladet bygge 4 stole til sine karle og 3 til fruens piger neden for deres egne stole, så sognefoklket måtte stå i tårnrummet. Jeg svarede at jeg ville tale med fruen ved lejlighed.
Elias, degnen er tunghør, der er dog ingen, der har klaget over ham. Blev enige om at han skal læse med børnene og passe sit embede indtil der bliver klaget over ham. Er ikke affældig, har endnu en kraftig stemme. Skrev også fra Agernæs til Hr. Christen angående Elias, at alting skulle forblive efter kontrakten. Han ville nemlig selv henlede opmærksomheden på sin søn.
(latinske ord oversat og retskrivning moderniseret – JN)

Nr. Nærå kirke blev hårdhændet restaureret i 1883-84, hvor de nuværende vinduer kom til og kvadermurene blev reguleret, Det var også her tårnet fik den meget grove cementpuds, der dækker det i dag.

Kirkens nok mest markante genstand, der får den til at adskille sig fra de fleste andre kirker, er nok runestenen, der er indmuret i skibets nordøstlige hjørne. Det er en af vores helt gamle runesten, nok fra det 8. århundrede, og har en indskrift, der sandsynligvis skal forstås: "Thormod, gid disse (magiske) runer må være til gavn for dig". Altså et eksempel på rent hedensk magi, der nu er endt i en kristen kirke.

Nr. Nærå sogn har pr. 1/1 2016 439 indbyggere.

 
Find kirken på Krak