Navigation
Navigation
Vore kirker...
Nr. Næraa
Bederslev
Uggerslev
Nr. Højrup
Kirkekor
Kirkekor
Menighedsråd
Nr. Næraa menighedsråd
Bederslev menighedsråd
Uggerslev menighedsråd
Nr. Højrup menighedsråd
Kirkepersonale
Nr. Næraa kirkepersonale
Bederslev kirkepersonale
Uggerslev kirkepersonale
Nr. Højrup kirkepersonale
Hvad gør man ved...
fødsel..
dåb og/eller navngivning..
konfirmation..
vielse eller velsignelse..
navneændring..
dødsfald..
Artikelhierarki
Hovedside for artikler » Præsten skriver » Ordet fra døden til livet
Ordet fra døden til livet

Begreberne ”liv” og ”død” er gennemgående modsætninger i bibelen, hvilket jo er ganske naturligt, da det jo er begreber, der beskriver rammerne og grænserne for vores tilværelse.

Men i bibelens sprogbrug er død og liv ikke blot ord for vores liv og dets afslutning. Det er ord der karakteriserer det liv vi lever og hvordan det leves. For her hører vores liv, det biologiske liv vi lever ikke automatisk under fortegnet ”liv”. Vores liv kan sagtens leves på en sådan måde at det i virkeligheden hører under ”dødens” område.

Det er den slags liv som Jesus også taler om. Det er et liv som uden, at man ved af det, kan blive levet under dødens fortegn. Men det er en død som man kan blive revet ud af og bragt over til livet igen.

Denne brug af ”liv” og ”død” er gennemgående i vores store salmedigter Grundtvigs tænkning.

Hans modsætning mellem død og liv er stillet op i skarp kontrast til hans samtids romantiske tro på sjælens udødelighed. Den almindelige tro blandt de dannede i 1800-tallet var at mennesket havde en sjæl, der i sig selv var udødelig, og at der derfor ikke var noget at bekymre sig om i døden, for man skulle nok fortsætte, og død såvel som liv var en harmonisk enhed.

Men det anså Grundtvig for at være i modstrid både med kristendommen som han fandt den i bibelen, og med hans egen umiddelbare opfattelse af menneskelivet.

Døden er i modsætning til livet og en fjende af livet. Det er en modsætning, der ikke bare kommer til udtryk i vores fysiske død, men alle steder hvor døden hersker over menneskers liv.

Det, der bringer os over fra dødens sfære til livets, det er ordet. Det er først og fremmest evangeliets ord om, at Gud vil dele det liv som han har i sig selv med alle mennesker, der er underlagt dødens magt, men det er også de ord, der er mellem os.

Den død som Grundtvig så i sin samtid var også døden i fællesskabet mellem menneskerne. Og her er det også kun ordet, der kan føre os over til de levendes land. Det ord, og de ord, der er mellem mennesker, der kan denne grundlaget for et sandt fællesskab mellem mennesker.

Det levende ord mellem mennesker er forudsætningen for at det liv vi lever kan blive et virkeligt og sandt liv. Et liv der viser hen imod Guds rige, hvor ”frydeligt der til evig tid/ med venner i lys vi tale.”